Školka Benjamínek

AKTUÁLNĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla
vydána změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
která začne platit od 26. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
V mateřských školách
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém;
v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či
třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ), ve čtvrtek vláda ČR vyhodnotí
aktuální údaje o vývoji epidemie v ostatních krajích a v případě, že v některém z dalších krajů
klesne týdenní incidence pod Ministerstvem zdravotnictví stanovenou hranici, může se počet
krajů s tímto režimem v MŠ rozšířit,
▪ v MŠ v těchto vybraných krajích se zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti
(pedagogové i nepedagogové), testují jedenkrát v pracovním týdnu,
▪ pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty
všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.


Více informací naleznete v příloze.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BENJAMÍNEK, o.p.s.


 • První a jediné zařízení svého druhu v domažlickém regionu, obec Draženov (jen 4 km od Domažlic!).
 • Jsme tu pro vás a vaše děti od roku 2013, akreditováni MŠMTm zapsáni v Rejstříku škol a školských zařízení.
 • Služby pro děti již od 2 LET! denně od 6.00 do 18.00 hodin.
 • Logopedická péče a angličtina i němčina s odborným lektorem v ceně školkovného.
 • Kroužky pro děti: hudební odpoledne, keramická dílna, pohybové aktivity.
 • Kroužky pro dospělé: keramická dílna, němčina, angličtina.
 • Možnost víkendového a nočního hlídání. 
 • Nabídka literatury pro rodiče nejen na MD.
 • 2. 5. 2018 jsme OTEVŘELI DĚTSKOU SKUPINU Benjamínek, Dukelská 202, Klatovy                               - přímo v areálu Klatovské nemocniceZařízení pro děti od 1 roku do 6 let. Otevřeno po - pá od 6:00 do 16:00 hodin.

 

Milí rodiče,

od 1. 9. 2020 jsme nastavili v provozu MŠ několik základních pravidel. Prosíme o jejich dodržování. O každé změně Vás budeme informovat prostřednictvím osobního kontaktu na třídách, webových stránek, vývěsek na nástěnkách, popř. e-mailem.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19

 • DO MŠ MŮŽE NASTOUPIT JEN DÍTĚ BEZ JAKÝCHKOLIV PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 • ROUŠKY NA ÚSTECH NEJSOU POVINNÉ
 • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT 1 ČISTOU ROUŠKU VE SVÉ SKŘÍŇCE
 • PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY SI KAŽDÉ DÍTĚ UMYJE RUCE TEPLOU VODOU A MÝDLEM
 • RODIČE ŽÁDÁME, ABY NEVSTUPOVALI DO TŘÍDY
 • PŘI VSTUPU DO BUDOVY JSOU RODIČE I DĚTI POVINNI POUŽÍT BEZDOTYKOVOU DEZINFEKCI
 • PŘI ZVÝŠENÉ TEPLOTĚ, ČI JINÉM PŘÍZNAKU ONEMOCNĚNÍ, BUDOU RODIČE INFORMOVÁNI A DÍTĚ NA JEJICH PŘÍCHOD POČKÁ V IZOLACI
 • MOMENTÁLNĚ JE NAŠE ŠKOLA ZAŘAZENA DO NEJNIŽŠÍHO STUPNĚ OHROŽENÍ
 • PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ BUDOU RODIČE INFORMOVÁNI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ
 • NAŘÍZENÍ VYCHÁZEJÍ Z MANUÁLU MŠMT, KTERÝ MÁTE MOŽNOST NASTUDOVAT V PŘILOŽENÉM SOUBORU NEBO NA https://www.msmt.cz/file/53629/

Děkujeme za pochopení a za dodržování výše uvedených instrukcí. Platí do dvolání, tedy i po znovuotevření mateřské školy povolené ukončením nouzového stavu - předpoklad 28. 3. 2021.

© 2013 Školka Benjamínek, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).