Školka Benjamínek

AKTUÁLNĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

!!! Výše uvedený zákaz se nevztahuje na mj. děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021
od 00:00 do odvolání platí:

 Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
Více v souboru ke stažení.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 28. ÚNORA 2021

Vláda omezuje s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.:
Provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo
školského zařízení.

Zdroj MŠMT https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud 

VÁŽENÍ RODIČE,
VEŠKERÉ PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE OSOBNĚ NA SVÉM EMAILU NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLE 777 267 732.

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly

MATEŘSKÁ ŠKOLA BENJAMÍNEK, o.p.s.


 • První a jediné zařízení svého druhu v domažlickém regionu, obec Draženov (jen 4 km od Domažlic!).
 • Jsme tu pro vás a vaše děti od roku 2013, akreditováni MŠMTm zapsáni v Rejstříku škol a školských zařízení.
 • Služby pro děti již od 2 LET! denně od 6.00 do 18.00 hodin.
 • Logopedická péče a angličtina i němčina s odborným lektorem v ceně školkovného.
 • Kroužky pro děti: hudební odpoledne, keramická dílna, pohybové aktivity.
 • Kroužky pro dospělé: keramická dílna, němčina, angličtina.
 • Možnost víkendového a nočního hlídání. 
 • Nabídka literatury pro rodiče nejen na MD.
 • 2. 5. 2018 jsme OTEVŘELI DĚTSKOU SKUPINU Benjamínek, Dukelská 202, Klatovy                               - přímo v areálu Klatovské nemocniceZařízení pro děti od 1 roku do 6 let. Otevřeno po - pá od 6:00 do 16:00 hodin.

 

Milí rodiče,

od 1. 9. 2020 jsme nastavili v provozu MŠ několik základních pravidel. Prosíme o jejich dodržování. O každé změně Vás budeme informovat prostřednictvím osobního kontaktu na třídách, webových stránek, vývěsek na nástěnkách, popř. e-mailem.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19

 • DO MŠ MŮŽE NASTOUPIT JEN DÍTĚ BEZ JAKÝCHKOLIV PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 • ROUŠKY NA ÚSTECH NEJSOU POVINNÉ
 • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT 1 ČISTOU ROUŠKU VE SVÉ SKŘÍŇCE
 • PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY SI KAŽDÉ DÍTĚ UMYJE RUCE TEPLOU VODOU A MÝDLEM
 • RODIČE ŽÁDÁME, ABY NEVSTUPOVALI DO TŘÍDY
 • PŘI VSTUPU DO BUDOVY JSOU RODIČE I DĚTI POVINNI POUŽÍT BEZDOTYKOVOU DEZINFEKCI
 • PŘI ZVÝŠENÉ TEPLOTĚ, ČI JINÉM PŘÍZNAKU ONEMOCNĚNÍ, BUDOU RODIČE INFORMOVÁNI A DÍTĚ NA JEJICH PŘÍCHOD POČKÁ V IZOLACI
 • MOMENTÁLNĚ JE NAŠE ŠKOLA ZAŘAZENA DO NEJNIŽŠÍHO STUPNĚ OHROŽENÍ
 • PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ BUDOU RODIČE INFORMOVÁNI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ
 • NAŘÍZENÍ VYCHÁZEJÍ Z MANUÁLU MŠMT, KTERÝ MÁTE MOŽNOST NASTUDOVAT V PŘILOŽENÉM SOUBORU NEBO NA https://www.msmt.cz/file/53629/

Děkujeme za pochopení a za dodržování výše uvedených instrukcí.

© 2013 Školka Benjamínek, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).