Školka Benjamínek

AKTUÁLNĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné na https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM ) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového
opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3 a https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZ7BZWWL ), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Od 1. 3. 2021 probíhá distanční výuka. Veškeré informace a podklady budou vám, rodičům, po dohodě zasílány emailem a ve skupině MŠ Benjamínek na FB.
Směrnici k distanční výuce najdete ve složce "ke stažení".


MATEŘSKÁ ŠKOLA BENJAMÍNEK, o.p.s.


 • První a jediné zařízení svého druhu v domažlickém regionu, obec Draženov (jen 4 km od Domažlic!).
 • Jsme tu pro vás a vaše děti od roku 2013, akreditováni MŠMTm zapsáni v Rejstříku škol a školských zařízení.
 • Služby pro děti již od 2 LET! denně od 6.00 do 18.00 hodin.
 • Logopedická péče a angličtina i němčina s odborným lektorem v ceně školkovného.
 • Kroužky pro děti: hudební odpoledne, keramická dílna, pohybové aktivity.
 • Kroužky pro dospělé: keramická dílna, němčina, angličtina.
 • Možnost víkendového a nočního hlídání. 
 • Nabídka literatury pro rodiče nejen na MD.
 • 2. 5. 2018 jsme OTEVŘELI DĚTSKOU SKUPINU Benjamínek, Dukelská 202, Klatovy                               - přímo v areálu Klatovské nemocniceZařízení pro děti od 1 roku do 6 let. Otevřeno po - pá od 6:00 do 16:00 hodin.

 

Milí rodiče,

od 1. 9. 2020 jsme nastavili v provozu MŠ několik základních pravidel. Prosíme o jejich dodržování. O každé změně Vás budeme informovat prostřednictvím osobního kontaktu na třídách, webových stránek, vývěsek na nástěnkách, popř. e-mailem.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19

 • DO MŠ MŮŽE NASTOUPIT JEN DÍTĚ BEZ JAKÝCHKOLIV PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 • ROUŠKY NA ÚSTECH NEJSOU POVINNÉ
 • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT 1 ČISTOU ROUŠKU VE SVÉ SKŘÍŇCE
 • PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY SI KAŽDÉ DÍTĚ UMYJE RUCE TEPLOU VODOU A MÝDLEM
 • RODIČE ŽÁDÁME, ABY NEVSTUPOVALI DO TŘÍDY
 • PŘI VSTUPU DO BUDOVY JSOU RODIČE I DĚTI POVINNI POUŽÍT BEZDOTYKOVOU DEZINFEKCI
 • PŘI ZVÝŠENÉ TEPLOTĚ, ČI JINÉM PŘÍZNAKU ONEMOCNĚNÍ, BUDOU RODIČE INFORMOVÁNI A DÍTĚ NA JEJICH PŘÍCHOD POČKÁ V IZOLACI
 • MOMENTÁLNĚ JE NAŠE ŠKOLA ZAŘAZENA DO NEJNIŽŠÍHO STUPNĚ OHROŽENÍ
 • PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ BUDOU RODIČE INFORMOVÁNI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ
 • NAŘÍZENÍ VYCHÁZEJÍ Z MANUÁLU MŠMT, KTERÝ MÁTE MOŽNOST NASTUDOVAT V PŘILOŽENÉM SOUBORU NEBO NA https://www.msmt.cz/file/53629/

Děkujeme za pochopení a za dodržování výše uvedených instrukcí. Platí do dvolání, tedy i po znovuotevření mateřské školy povolené ukončením nouzového stavu - předpoklad 28. 3. 2021.

© 2013 Školka Benjamínek, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).